Klinik Akubalans Uppsala

November rekord

November rekord

November en höst månad som i år har varit ovanligt varm, måndagen 2:a november var det rekordvarmt i Hudiksvall med 17,6 grader. Aldrig tidigare har man uppmätt en så hög novembertemperatur i Norrland. Nu blir det intressant att se hur värmen kommer att på verka våra vanliga vinteråkommor. Hittills har jag noterat att ett många människor har gått med för tunna kläder och ett flertal personer har kommit till kliniken för att behandla frusen skuldra , ont i knäna och långvariga förkylningar.

Långvariga förkylningar gör sig bäst att behandla med örter. Frusen skuldra och ont i knäna behandlas bra med specifika moxa och akupunktur metoder.

Var kommer det förebyggande in?

I andra kapitlet utav Huang di nei jing su wen(1) volume 1 sida 48-49 kan vi läsa:

Översättare från klassisk kinesiska till engelska Unschuld och Tessenow,  den hittills mest filologiska och lingvistiska översättning från klassisk kinesiska till engelska är utav Unschuld och Tessenow (mer om det i ett annat blogg inlägg):

The three months of autumn,
they denote taking in and balance.(2)
The qi of heaven(3) becomes(4) tense(5)
The qi of the earth becomes bright.

Go to rest early and rise early,
get up together with the chicken.
Let the mind be peaceful and tranquil, so as
to temper the punishment carried out in autumn.
Collect the spirit qi and
cause the autumn qi to be balanced.
Do not direct your mind to the outside and
cause the lung qi to be clear.

This is correspondence with the qi of autumn and
it is the Way to nourish gathering.
Opposing it harms the lung.
In winter this causes outflow of [undigested] food and
there is little to support storage.

 

Samma text blir ungefär på Svenska.

De tre månader på hösten,
Karakteriserar att ta in och balans. (2)
Himmelens(3) qi blir(4) spänd(5)
Qi av jorden blir ljust.

Gå till vila tidigt och stiga upp tidigt,
stig upp tillsammans med kycklingen.
Låt sinnet vara lugnt och rofylld,
på detta vis mildra straffet(6) som genomförs under hösten.
Samla spirit qi och
gör att höstens qi balanseras.
Rikta inte ditt sinne utåt och
därmed orsaka lungans qi att förskingras.

(1) Den hittills mest filologiska och lingvistiska översättning från klassisk kinesiska till engelska är utav Unschuld och Tessenow (mer om det i ett annat blogg inlägg)

(2) Wang Bing: “In summer the myriad beings grow and blossoms as well as fruits have reached completion. Their 容狀, ‘appearance,’ does no longer change and is fixed by autumn.”

Wang Bing: “På sommaren otaliga ting växer och blommar samt frukt har nått fullbordan. Deras 容 狀 ’utseende’, ändras inte längre och fastställs av hösten. ”

(3) 天氣 tian qi

(4)

(5)

(6) påfrestningen

OBS. Det finns ett flertal kommentarer på Huang Di nei jing och den är till för att förtydliga. Paradoxen är att blir det för tydligt ”serverat på ett fat” godtar inte sinnet informationen och är det ”dolt i dimman” kan meditativt attityd skingra, klarna molnen (för att låna en Buddhist, Daoist metafor).

BOKA TID