Klinik Akubalans Uppsala

Huvudvärk

Huvudvärk i alla sina variationer är folksjukdomar som negativt påverkar det dagliga livet för flera hundra tusen människor i Sverige.

Enligt biomedicin är spänningshuvudvärk och migrän de mer kända, andra är Hortons huvudvärk och Trigeminusneuralgi. Kinesisk Medicin Klassificering av huvudvärk är väl genomtänkt, skarpsinnigt, ingående och mycket intressant.

I kinesisk medicin kommer huvudvärk av inre och yttre faktorer som tankar och känslor, väder och vind.
De inre och yttre faktorerna orsakar stagnation av qi och blod flödet i de fem yin organen och de sex yang organen vars qi och blod stiger upp till huvudet. Även alla yangkanaler möts i huvudet tillsammans med en yinkanal, levern.

Stressrelaterad huvudvärk, migrän och andra former utav huvudvärk svarar bra på akupunktur behandlingar.

Vind och kyla är båda vanliga faktorer som är en del av huvudvärkens komplexa problematik utifrån kinesisk medicin lära om sjukdomar och hälsa.

Om vind och kyla har identifieras som en del utav orsakssambandet i att personerna lider utav huvudvärk behövs det vidare urskilja om kyla och eller vind är av det inre, yttre slag och vilka kanaler är påverkade. Oftast är det inte “antingen eller” utan en dynamisk multifaktoriell process och därför kan en örtblandning och akupunktur moxa kombination variera under behandlingsförloppet.

Att behandla huvudvärk med kinesisk medicin är något som ligger mej nära om hjärtat. Många har stora problem med huvudvärk i onödan när det finns konkret hjälp att få.

Priser/Boka tid