Klinik Akubalans Uppsala

Idrottsskador, Muskel och ledvärk

Koppar

mer än tre månaders smärta ännu inte kommit ur det så har familjen/omgivningen svårt att förstå varför personen inte kommit vidare och det blir lätt en frustration över situationen, flera människor har upplevt att de inte alltid tas på allvar av omgivningen.
Smärta leder även ofta till att man blir inåtvänd och kan leda till högre förekomst av depression och ångest .
Därför är det viktigt att så fort som möjligt bryta smärtcirkeln.
Mindfulness, kinesisk medicin som akupunktur och örter har bra effekt mot smärta.

En viktig fördel med akupunktur och örtmedicin är att biverkningarna inte är lika starka. Jag har egen erfarenhet av att för en del personer hjälper akupunktur bättre än vad värktabletter gör. Biverkningar av värktabletter är ofta vanligt.