Klinik Akubalans Uppsala

Allergitider! En gästblogg av Karin Stenberg

Allergitider! En gästblogg av Karin Stenberg

Den här bloggen skrev Karin för Svenska Akupunkturförbundet.

Jag tycker att den är mycket informativ och bra.

Vår och sommar är härliga tider för de flesta av oss. Ljuset kommer tillbaka efter den långa mörka vintern och solen värmer gott. För ungefär var femte svensk kan dock hela perioden eller delar av den bli en plåga. Så många svenskar är det nämligen som lider av pollenallergi. Räknar man dessutom in alla som lider av icke årstidsbunden allergisk rhinit, tex allergi mot pälsdjur, mögel eller kvalster så blir siffran naturligtvis än högre. Nära 40% av sveriges befolkning mellan 16 och 84 år anser själva att de har allergiska besvär och tendensen är ökande. Allergierna har mer än fördubblats de senaste 30 åren.

Symtomen vid luftburen allergisk rhinit (tex pollenallergi) kan skilja sig från person till person men typiskt är rinnande och kliande näsa, röda, kliande och svidande ögon samt nysningar.

Kroppens immunsystem fungerar som försvar mot alla de otaliga partiklar som vi andas in, äter och rör vid. Allergener är de partiklar som hos vissa personer via immunförsvaret utlöser en allergisk reaktion. Detta sker via antikroppar som cirkulerar i våra kroppsvätskor. De hjälper till att oskadliggöra ”oönskade gäster”. Viktigast i detta sammanhang är antikroppen IgE. När ett allergen andas in av en allergisk person sker en rad reaktioner och IgE-antikroppar mot detta ämne produceras. Efter IgE-produktionen förflyttar sig dessa antikroppar till så kallade mastceller, som det finns speciellt mycket av i näsan, ögonen, lungorna och i mag- och tarmtrakten. IgE-antikropparna fäster sig på mastcellernas yta och väntar på sitt särskilda allergen. Vid nästa tillfälle som allergenet kommer in i kroppen startar antikropparna igång process som leder till frisättning av histamin från mastcellerna och skapar en allergisk reaktion.

Det vanliga är att man behandlar detta med antihistaminer och/eller nässpray med corticosteroider. Dessa medel tar ner de allergiska reaktionerna men är bara symtomlindrande och bidrar inte till läkning av grundproblemet. De har också vissa biverkningar som t ex trötthet.

Akupunktur, som del av den Traditionella Kinesiska Medicinen (TKM) erbjuder en i de flesta fall effektiv behandling mot allergisk rhinit utan biverkningar.
En av de stora skillnaderna mellan västerländsk och traditionellt kinesisk behandling av allergisk rhinit är att man som akupunktör inte fokuserar på specifika allergener. Det spelar ingen roll om allergin är mot pollen, pälsdjur eller mögel. Det intressanta är istället vilken respons din kropp skapar mot allergenet i fråga, d v s hur dina specifika symtom ser ut.

Inom TKM ser man kroppen som ett energisystem. Livsenergi – qi – skall flöda i vissa banor och i specifika riktningar för att försörja kroppen med näring och energi så att alla processer kan ske harmoniskt. Enkelt förklarat så skapas sjukdom genom att något eller några av dessa flöden (meridianer) störs. Genom att sätta nålar, eller på annat sätt stimulera specifika punkter på kroppen, kan man normalisera flödet och därmed ge kroppen goda förutsättningar att bli frisk igen.

Många av symtomen vid allergisk rhinit utspelar sig i näsan. Enligt kinesisk medicin är näsan en förlängning av lungan, vilket ju också stämmer om man tänker sig lungan som hela andningsvägen lunga, luftrör, näsa. När lungan och andningen fungerar som de ska så är också näsan fri och luktsinnet utmärkt.
Vid allergisk rhinit sätter man därför i regel punkter längs lungans meridian för att normalisera qi-flödena i lungan och dess områden. Viktiga lung-punkter sitter vid handlederna. Man behandlar dock även andra meridianer. Tjocktarm 4 är en punkt som ofta används. Den sitter i vävnaden mellan tummen och pekfingret. Det finns även punkter i ansiktet som man kan sticka eller massera för att minska rinnsnuvan. Specifikt för den Traditionella Kinesiska Medicinen är dock att man alltid ställer en individuell diagnos för att utröna underliggande orsaker till obalansen i lungan samt det allmänna tillståndet. Behandlingen syftar sen till att både dämpa akuta symtom och läka underliggande obalanser.

När lungans qi balanseras så minskar automatiskt känsligheten för allergenerna och patienten upplever lättnad av symtomen. Eftersom akupunktur är ett holistiskt system behandlas hela människan, inte bara den sjukdom man söker för. Genom att balansera och korrigera qi där det behövs får man oftast även andra övergripande positiva hälsoeffekter.

Laboratoriestudier av patienter som fått akupunturbehandling mot allergisk rhinit har visat att IgE-nivåerna sjunkit, vilket också gett en lägre frisättning av histamin.

För bästa och mest hållbara effekt av årstidsrelaterad allergi bör man starta upp en akupunkturbehandling minst två månader innan allergisäsongen. Studier visar att man i vissa fall kan behöva göra om behandlingen inför varje säsong. Många av våra patienter vittnar dock om att så inte alltid är fallet!

Boka Tid

Det finns många artiklar om akupunkturbehandling av allergisk rhinit. Här några exempel:

Xiao L, Li B, Du YH, Xiong J, Gao X “Systematic evaluation of the randomized controlled trials about acupuncture and moxibustion treatment of allergic rhinitis”. Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Jun;29(6):512-6. – artykuł w języku chińskim

Choi S-M, Park J-E, Li S-S, Jung H, Zi M, Kim T-H, Jung S, Kim A, Shin M, Sul J-U, Hong Z, Jiping Z, Lee S, Liyun H, Kang K, Baoyan L. “A multicenter, randomized, controlled trial testing the effects of acupuncture on allergic rhinitis.” Allergy 2013; 68: 365–374.

Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F, Niggemann B, Hummelsberger J, Treszl A, Ring J, Zuberbier T, Wegscheider K, Willich SN. “Acupuncture in patients with seasonal allergic rhinitis: a randomized trial.” Ann Intern Med. 2013 Feb 19;158(4):225-34.